Jau kopš sirmas senatnes cilvēks ir centies iepazīt un pieradināt dažādus dzīvniekus, pamazām izveidojot no tiem mājdzīvniekus. Daļēji par tādiem var uzskatīt arī bites, kaut gan biškopība kā saimniecības nozare ir radusies samērā nesen. Agrāk bites izmantoja tikai medus un vaska ieguvei, tāpēc arī šie produkti ir labi pazīstami no ārstnieciskā viedokļa. Citus biško­pības produktus ieguva maz...